Rottweiler werkgroep Emmen e.o


Cursusaanbod:


Bij de Rottweiler Werkgroep Emmen e.o. worden op dit moment de volgende cursussen gegeven:

PUPPY cursus:
In de puppy cursus kunnen pups doorlopend instromen. De pups kunnen geplaatst worden vanaf de leeftijd van 9 à 10 weken en volgen dan 8 lessen. Na afloop wordt er een certificaat uitgereikt. De kosten hiervoor bedragen
€75,00 Puppy cursus word gegeven op de woensdagavond van :

PUPPY cursus vervolg:
Na de afronding kan men verder met de cursus puppy vervolg. De kosten zijn gelijk aan de puppy cursus.
€ 75,00

EG.cursus en EG II cursus
E.G. staat voor Elementaire Gehoorzaamheid. Voor deze cursus kunnen honden ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 7 maanden en ouder. De cursus wordt 2 keer per jaar gegeven één in het voorjaar en één in het najaar. Na afloop wordt er een examen afgenomen en bij voldoende resultaat wordt een certificaat van de Werkgroep Emmen uitgereikt. De kosten bedragen
€ 90,00 per cursus (12 lessen incl. het examen.)Tot bovenstaande cursussen kunnen honden toegelaten worden van alle rassen, met of zonder stamboom .E.G. II cursus 15 lessen: € 112,50 incl. examenDe hierna vermelde VZH-BH en IGP. trainingen kunnen in principe alleen Rottweilers worden geplaatst die in het bezit zijn van een stamboom.(Indien er ruimte is, kunnen er ook andere rassen worden geplaatst).Naast het lidmaatschap van de RWE Is het tevens verplicht lid te worden van de NRC. De EG cursus word op de maandag avond gegeven van :

VZH-BH.traning :
Deze training leidt op voor het certificaat “Verkeers Zekere Hond – Begeleiding Hond”. De training bestaat uit appèloefeningen en wordt gegeven op de woensdagavond.
De kosten bedragen
€ 45,00 per kwartaal .

IGP.training :
De I.G.P. trainingen bestaan uit: speuren, appèl en manwerk. De Appèl training is op de woensdagavond van 18.30 tot 19.00 uur en op zondagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.Speuren is op de zondagochtend om 8.30 uur op het Haantje. Manwerk vindt plaats op de woensdagavond en zondagmiddag.Er kan getraind worden voor de certificaten I.G.P. I , II en III. Daarnaast is het mogelijk om deelcertificaten te behalen voor het speuren, appel en manwerk.Men kan pas examen doen voor IGP als men in het bezit is van het VZH.BH certificaat.

Iedereen die traint met een hond is gehouden aan artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement. Art. 13: Een ieder die zich met één of meerdere honden op het oefenterrein bevindt (de daarop aanwezige of bijbehorende opstallen inbegrepen) is verplicht er voor te zorgen dat de Burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe hun hond of honden aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekering.Verder dienen honden te zijn ingeënt tegen alle voorkomende ziekten van besmettelijke aard.